Home Cloud Netwerk Camera Computer Service WiFi Contact

Uitbreiden WiFi netwerk

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.

WiFi wordt voorgesteld alsof er overal en altijd bereik is. Niets is minder waar. In huis kan dit bereik door veel factoren sterk verminderd worden. Andere draadloze netwerken (van buren), muren, microgolfovens, dect telefoons enz. dragen daar toe bij en zorgen dat je veelal amper 15 à 20 meter ver geraakt en dan nog zeer verzwakt. Hoe kan je dat bereik nu uitbreiden? Meestal door een accespoint of repeater bij te plaatsen. Hierna volgt tekst en uitleg.

Via een accespoint

Een accespoint is een draadloos verbindingspunt tussen de client (uw laptop, Iphone enz.) en uw router. Daarom dient het accespoint met een UTP kabel verbonden worden met de router. Veronderstel dat je met je laptop nog fatsoenlijk verbinding hebt tot 15m afstand van uw WiFi router dan kan je het accespoint bvb op 25m afstand plaatsen zodanig dat het bereik van je accespoint en je eigenlijke router elkaar overlappen. Hoe ga je tewerk? Je moet je accespoint configureren met dezelfde SSID als je eigenlijke router. Als het accespoint een DHCP server heeft moet je die deactiveren zodat deze geen eigen IP adressen uitdeelt en je geeft je accespoint een eigen vast IP adres in dezelfde range van je netwerk. Vervolgens stel je de beveiliging in met hetzelfde protocol en paswoord van je router en stel je een WiFikanaal in die 5 kanalen verschilt van je router. Bijvoorbeeld router kanaal 1, accespoint kanaal 6, en eventueel een 2e accespoint op kanaal 11. Op die manier cre?er je een WiFi netwerk waarin je op elke plaats goede toegang hebt zonder van SSID te moeten veranderen. Zoiets heet seamless roaming.Op een rij:

Via een repeater

Een repeater is de uitkomst om je draadloos netwerk uit te breiden als het niet mogelijk is om via UTP-kabels accespoints bij te plaatsen. Een stopcontact heb je wel nodig. Wat zijn de verschillen? Bij het plaatsen van accespoints kan je deze op een dusdanige manier plaatsen dat de bereiken elkaar net raken of net overlappen, een repeater moet geplaatst worden binnen het bereik van hoofd accespoint/router waar er nog een degelijke ontvangst is, wat resulteert in een bereik die elkaar voor meer dan de helft overlappen (zie illustratie). Bij de configuratie van de repeater kan je meestal een site survey doen zodat je de juiste bron kunt selecteren. Vervolgens geef je de repeater dezelfde naam als de bron en ook het zelfde paswoord (WEP of WPA(2)).Op een rij: